Förtroendeuppdrag

Alla kunder har olika behov och vi jobbar alltid för att på bästa sätt kunna tillgodose de förutsättningar som finns. De projekt som vi brukar kalla förtroendeuppdrag handlar om att projektet sker i nära samarbete med kunden där vi tillsammans försöker hitta de bästa lösningarna. Vid ett förtroendeuppdrag jobbar vi i ett öppnare arbetsklimat som bl.a. innebär regelbundna byggmöten där kunden får full insikt i projektet. Vår erfarenhet av den här typen av samarbete med kunden är att projektet oftast blir mer ekonomiskt. Kunden blir dessutom mer involverad och engagerad i projektet samtidigt som det skapar ett ömsesidigt förtroende.

Några exempel på förtroendeuppdrag vi utfört är Västbo Transport och Gnosjö Automatsvarvning.