Byggservice

Vi jobbar med all typ av om- och tillbyggnad både för privatperson och företag. Tack vare vår lokala förankring kan vi erbjuda service där vi snabbt kan vara på plats. För oss är det viktigt att kunden känner ett förtroende, därför är vi noga med att planera vårt arbete för att minimera fördröjning och onödig väntetid.

Tyvärr dyker det dock ibland upp oförutsägbara händelser. En olycka som medför skador på fastigheten, exempelvis i form av vatten- eller brandskador, behöver oftast åtgärdas omedelbart. Det kan då kännas tryggt att veta att reparation sker fackmannamässigt. Med vår kunnighet och långa erfarenhet kan vi även jobba förebyggande och föreslå underhåll för att undvika skador. Vi erbjuder även besiktning av fastigheter.