Entreprenad

BYGGA har en lång och gedigen erfarenhet både när det gäller om- och tillbyggnad, och nybyggnation. Vi åtar oss totalentreprenad från idé och ritning till nyckelfärdig fastighet, helt beroende på hur omfattande projekt det handlar om. Tack vare vår kompetenta personal kan vi erbjuda helhetslösningar som är anpassade och framtagna helt efter kundens behov och önskemål. I tidigt skede av projektet kommer vi fram till en rimlig budget så att både vi och kunden kan känna sig trygga under projektets gång. Vi tillhandahåller sedan både projektledning och planering för att vägen till slutfört arbete ska ske på bästa möjliga sätt för alla parter.