Röret

Nybyggnation av bostadsområde i centrala Värnamo.