Kvalitet och Miljö

Kvalitet

För att skapa kvalitet i vårt arbete, är det viktigt att vi är lyhörda för vad våra kunder, medarbetare och underentreprenörer har för önskemål och krav. Det är viktigt att vi har den kompetens som krävs för att kunna leverera önskad produkt, på ett kvalitetssäkert sätt.

BYGGA GWG AB – KVALITETSPOLICY

Miljö

BYGGA GWG AB, precis som andra företag påverkar miljön. Därför är det viktigt att vi är miljömedvetna och besitter den kompetens som krävs för att upprätthålla ett gott miljöarbete. Val av material och hushålla med de resurser som vi har att tillgå på bästa sätt, är något som vi jobbar med kontinuerligt.

BYGGA GWG AB – MILJÖPOLICY