Visselblåsarpolicy

Varför visselblåsa?

På BYGGA GWG AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://BYGGAGWGAB.visslan-report.se/.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom BYGGA GWG AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår fullständiga visselblåsarpolicy som du finner längre ner på sidan.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.
Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Flödesschema vid rapportering

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden eller personuppgifter, läs gärna nedanstående dokument:

BYGGA GWG AB – Fullständig visselblåsarpolicy
BYGGA GWG AB – GDPR