Röret

Nybyggnation av bostadsområde i centrala Värnamo.

Mer information finns att hitta på http://www.byggabobra.se